Rekrutacja 2016/2017

 

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonyc.pdf

ZASADY PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W ŻYWCU

Zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 1 w Żywcu 2016/2017.pdf

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY

zał. nr 1 Oświadczenie o wielodzietności rodziny.pdf

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

zał. nr 2 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata.pdf

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

zał. nr 3 Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola.pdf

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

zał.nr 4 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.pdf

OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU RODZINY NADZOREM KURATORSKIM LUB WSPARCIEM ASYSTENTA

ZaŁ. nr 5 Oświadczenie o objeciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta 2016_2017.pdf

OŚWIADCZENIE O KONTYNUOWANIU POBYTU RODZEŃSTWA DZIECKA KANDYDATA

ZaŁ. nr 6 Oświadczenie o kontynuowaniu pobytu rodzenstwa dziecka kandydata 2016_2017.pdf

Oświadczenie o woli zapisania rodzeństwa ubiegającego się jednocześnie po raz pierwszy do przedszkola

Zał. nr 7 Oświadczenie o woli zapisania rodzenstwa ubiegajacego się jednoczesnie po raz pierwszy do przedszkola 2016_2017.pdf

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU/NAUCE

Zał. nr 8 Oświadczenie o zatrudnieniu nauce 2016_2017.pdf

DEKLARACJA POTWIERDZENIA WOLI ZAPISANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

zał. nr 9 Deklaracja potwierdzenia woli zapisania dziecka do przedszkola 2016_2017.pdf

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE UZASADNIENIA ODMOWY PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

zał. nr 10 Wniosek o sporzadzenie uzasadnienia 2016_2017.pdf

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Zał. nr 11 HARMONOGRAM CZYNNOSCI W POSTEPOWANIU REKRUTACYJNYM 2016_2017.pdf