Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2017/2018 będzie odbywała się w dniach 01 - 31 marca 2017.

Rekrutację do przedszkola na dany rok szkolny ogłasza organ prowadzący przedszkole w formie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym. Harmonogram umieszczony będzie na stronie internetowej przedszkola i na tablicy ogłoszeń  w przedszkolu.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz inne dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów określonych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  na rok szkolny 2017/2018 będzie możliwy do pobrania od dnia 01 do 31 marca 2017 r. drogą elektroniczną ze strony www.przedszkole1zywiec.edupage.org lub bezpośrednio w przedszkolu.  

Wypełniony i podpisany przez oboje rodziców wniosek wraz z kompletem dokumentów wyszczególnionych we wniosku, należy złożyć w siedzibie przedszkola do dnia 31 marca 2017.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zasady_przeprowadzania_rekrutacji_dzieci_do___Przedszkola_nr_1_w_Zywcu.pdf

Kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialowprzedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_prowadzonyc(1).pdf

zal._nr_1_Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_dziecka.pdf

zal._nr_2_Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka.pdf

zal._nr_3_WNIOSEK_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola.pdf

zal._nr_4_Deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego(1).pdf

zal._nr_5_OSWIADCZENIE_o_objeciu_rodziny_nadzorem_kuratorskim_lub_wsparciem_asystenta.pdf

zal._nr_6_Oswiadczenie_o_kontynuowaniu_pobytu__rodzenstwa_dzieckakandydata.pdf

Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_woli_zapisania_rodzenstwa_ubiegajacego_sie_jednoczesnie_po_raz_pie(1).pdf

Zalacznik_nr_8_Oswiadczenie_o_zatrudnieniu_nauce(1).pdf

zal._nr_9_Deklaracja_potwierdzenia_woli_zapisania_dziecka.pdf

zal._nr_10_Wniosek_o_sporzadzenie_uzasadnienia.pdf

zal__11_HARMONOGRAM_REKRUTACJI_DO_PRZEDSZKOLI_NA_ROK_SZKOL._2017-2018.pdf