Projekty edukacyjne, kampanie społeczne, akcje charytatywne

 

             

 

Ogólnopolski Program "Dwujęzyczny Przedszkolak"

 

Drodzy Rodzice,

Z wielką radością informujemy że nasze przedszkole dołączyło do ogólnopolskiego programu "Dwujęzyczny Przedszkolak".

Dwujęzyczny Przedszkolak to innowacyjne rozwiązanie w edukacji przedszkolnej, wplatające język angielski do codziennych czynności dziecka, które w sposób naturalny zapewnia mu równoległe poznawanie dwóch języków. Program realizowany jest we wszystkich grupach naszego przedszkola i przewiduje prawie 1000 aktywności i zabaw w ciągu roku. Jest to jedyny program w Polsce, który ma tyle zajęć.

Program „Dwujęzyczny Przedszkolak” jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Jest przeznaczony dla dzieci, rodzin, nauczycieli i wszelkich placówek edukacyjnych, które chcą, aby język angielski był nieodłącznym elementem życia człowieka. Takie podejście, które kładzie nacisk na dwujęzyczność, wpływa pozytywnie na rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny dzieci. Dodatkowo ogromna baza ćwiczeń ruchowych w­spomaga także ich rozwój fizyczny. To wszystko, dzięki różnorodnej i ciekawej bazie ćwiczeń językowych, zabaw ruchowych, piosenek, eksperymentów, zajęć kulinarnych, sportowych i przyrodniczych, wprowadza w dwujęzyczną przestrzeń wychowawczą i edukacyjną.

Codzienny kontakt naszych maluchów z językiem angielskim w przedszkolu sprawia, że dzieci nie czują lęku przed językiem obcym, co w konsekwencji wzmacnia poczucie pewności siebie, satysfakcję z podejmowanych działań i chęć do osiągania kolejnych celów. Badania naukowe przeprowadzone na całym świecie dowodzą, że znajomość języków obcych daje ogromne możliwości rozwoju, otwiera okno na świat, ułatwia codzienne działania, ale też daje szansę na realizację najbardziej ambitnych celów i marzeń w coraz bardziej otwierającym się świecie.

Więcej o ogólnopolskim programie „Dwujęzyczny Przedszkolak” – jego twórcach, założeniach i komponentach-można znaleźć na stronie dwujezycznyprzedszkolak.com.pl

  

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSTAWIENIA „BRZYDKIE KACZĄTKO” W WYKONANIU NAUCZYCIELI Z PRZEDSZKOLA NR 1

28 marca 2023 r. odbyło się w naszej placówce przedstawienie dla dzieci pt. „Brzydkie Kaczątko” w wykonaniu nauczycieli z naszego przedszkola. Spektakl został wystawiony w nawiązaniu do ważnych Dni, które obchodzimy w przedszkolu: 21 marca - Światowy Dzień Osób z zespołem Downa, 2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu oraz Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, który celebrujemy nie tylko 3 grudnia, ale właściwie przez cały rok.

Przedstawienie opracowane na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena niosło bardzo ważne przeslanie, które wybrzmiało podczas spektaklu.

Każdy z nas jest inny, nie ma dwóch takich samych osób. Każdy z nas ma pewne trudności, mają je dzieci, mają też panie, rodzice czy dziadkowie. To nieważne kto, ważne, żeby z nikogo się nie wyśmiewać, każdego należy akceptować, bawić się  z nim i pomagać mu w pokonywaniu trudności. Z czasem ludzie się zmieniają, uczą, pokonują swoje trudności i z „Brzydkiego kaczątka” stają się pięknymi łabędziami. Bądźmy dla siebie wyrozumiali, umiejmy się wspólnie bawić i wybaczać sobie nawzajem swoje pomyłki oraz błędy. Uczmy się również dostrzegać u siebie i u swoich kolegów super talentów oraz zdolności. Bo każdy jest w czymś SUPERBOHATEREM”.

 

LEKCJA HIGIENY #"WIRUSOOCHRONA" Wojewódzka Akcja informacyjno-edukacyjna pt.# „Wirusoochrona”

Informujemy, iż odbyły się w naszym przedszkolu

#LEKCJE HIGIENY pt. #„Wirusoochrona”

brały w nich udział wszystkie grupy przedszkolne.
Celem lekcji (zajęć) było zwrócenie uwagi na rolę higieny w profilaktyce chorób zakaźnych oraz podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych czynności higienicznych związanych
z zabezpieczeniem przed zarażeniem, postępowaniem w przypadku zachorowania, jak również zmniejszeniem ryzyka powikłań.

Akcja powstała ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę).

 

Relacje z przeprowadzonych lekcji w postaci dokumentacji fotograficznej można zobaczyć
w zakładce galeria.

Inicjatorem w/w akcji jest Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach.

 

 

 

                              „Czyste powietrze wokół nas”                                          

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

 

 

https://www.przedszkole1nisko.pl/images/czyste-powietrze.jpg  

W roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkole ponownie bierze udział w  programie  ,,Czyste powietrze wokół nas",   który jest jednym z narzędzi służących do realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia oraz rozwoju dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy.       

Akcję zorganizował Państwowy Inspektorat Sanitarny.  Program jest realizowany we wszystkich grupach naszego przedszkola.

Program trwa od 1 września 2022r. do 30 czerwca 2023r.

W poszczególnych grupach program będzie realizowany:

5-latki maj 2023r.

5,6-latki kwiecień 2023r.

6-latki kwiecień 2023r.

„0” kwiecień 2023r.

 

Cele programu: 

-   uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata

-   zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego

-   wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu papierosowego

-  zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów

-  zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

 

Sprawozdanie z programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej            „Czyste powietrze wokół nas" w roku szkolnym 2022/23

W roku szkolnym 2022/23  Przedszkole Nr 1 w Żywcu z Oddziałami Integracyjnymi ponownie przystąpiło do  programu  ,,Czyste powietrze wokół nas".  Program był realizowany w starszych grupach (5-latki, 5-6 latki, 6-latki, „0”).  Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomości  szkodliwości dymu, oraz sposobów unikania zadymionych miejsc.

Cele programu: 

-   uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata

-   zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego

-   wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu papierosowego

-  zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów

-  zwiększenie wiedzy dzieci na miejsca wolne od rożnego rodzaju dymów.

 Programu został zrealizowany w trakcie 5 zajęć  warsztatowych:

 1. Wycieczka, spacer po okolicy - na pierwszych zajęciach dzieci udały się  na spacer po ulicach naszego miasta. Dzieci już w przedszkolu poinformowane zostały, aby podczas wycieczki bacznie obserwowały dymy, skąd one się wydobywają. Podczas spaceru przedszkolaki rozglądały się i żywo reagowały na każde zauważone źródło dymu.  
 2. „Co i dlaczego dymi?” -  Kolejne zajęcie miało na celu dalsze wzbogacanie wiedzy dzieci na temat pochodzenia dymów, określenia ich rodzajów oraz przyczyn ich wydobywania się. Podczas tych zajęć dzieci miały możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej pt; „Dymy”  „Smok czy smog” . Prezentacje uświadomiły dzieciom co to jest „smog”, jakie czynniki sprzyjają powstawaniu smogu  / zanieczyszczenie powietrza wywołane działalnością człowieka, znaczne zamglenie. Poznały też różnicę między ,,smogiem”, a ,,smokiem” .
 3. „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?” -  zagadki sensoryczne  - „Różne zapachy” – wąchanie miłych i nieprzyjemnych zapachów, ćwiczenia oddechowe, zabawa w „kwiatki”, kolorowanie obrazków. Poproszono dzieci, aby usiadły wygodnie na dywanie, zamknęły oczy i wyobraziły sobie, że jesteśmy na wycieczce w górach. Otacza nas piękna przyroda i wdychamy noskami świeże powietrze a wydychamy ustami. Następnie przenieśliśmy się na zieloną łąkę, gdzie rośnie mnóstwo pięknych kwiatów, każdy z dzieci wybrał sobie jeden kwiat i pokazał jak on rośnie. W pewnym momencie powiedziano dzieciom, że wszedł do ogrodu ktoś kto pali papierosy Przedszkolaki odpowiadały na pytania, które zapachy były miłe, a które nieprzyjemne, jak zachowywały się kwiaty na łące, gdy ktoś palił papierosy. Przedstawiono dzieciom  dinozaura  Dinka i poproszono o uważne wysłuchanie piosenki o nim.
 4. „Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?” – na naszym IV spotkaniu dzieci wysłuchały historii, która przydarzyła się Dinusiowi podczas podróż pociągiem do wujka. Dzieci pokazywały jak zachowywali się ludzie w wagonie gdzie nikt nie palił, a jak w przedziale dla osób palących.
 5. „Jak unikać dymu papierosowego?” – poznanie miejsc wolnych od zanieczyszczeń . Na naszym ostatnim spotkaniu dzieci miały za zadanie odszukać wśród ilustracji miejsca w których można oddychać świeżym powietrzem (dom, park, dworzec autobusowy, tężnie solne, las ) Poznały znak „ Zakaz palenia” i rozmawiały na temat gdzie można takie znaki zobaczyć.

            Program „ Czyste powietrze wokół nas” cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci. Chętnie uczestniczyły w zajęciach, łatwo przyswajały informacje na temat problemu dymu tytoniowego i innych rodzajów zanieczyszczeń powietrza.

koordynator programu:

mgr Katarzyna Mrowiec

 

 

Udział w  realizacji projektu edukacyjnego

 „ Kubusiowi przyjaciele natury”

 3-latki, 5-latki

https://www.przedszkole1nisko.pl/images/kubusiowi-przyjaciele-natury.jpg

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” – ogólnopolski program edukacji ekologicznej, który wprowadza dzieci w piękny świat natury oraz uczy ochrony przyrody. Organizatorem Programu jest firma Tymbark i marka Kubuś.

Program trwa od 1 września 2022r. do 30 czerwca 2023r. W grupie 3-latków będzie on realizowany w miesiącu marzec 2023r. a w grupie 5-latków w miesiącu kwiecień 2023r.

 

     Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie projektów ekologicznych, np. organizowanie przyrodniczych wycieczek, kącików przyrody, konkursów plastycznych i wielu innych ekologicznych działań.

     Bohaterem  programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku do przyrody i ekologicznych  zachowań.

 

3-latki udział w projekcie

„ Kubusiowi przyjaciele natury”

W dniu 30 marca 2023r. w grupie 3-latków odbyły się zajęcia otwarte, na które byli zaproszeni Rodzice i Pani Dyrektor Izabela Skrzypek. Zajecia były prowadzone w oparciu o program „ Kubusiowi przyjaciele natury”. 

Dzieci z zaproszonymi Gośćmi obejrzały teatrzyk Jana Brzechwy pt. „NA STRAGANIE”- poznawały warzywa i owoce oraz ich zdrowotne właściwości.    Z myślą o pysznych witaminkach dzieci wraz z Rodzicami postanowiły sprawdzić jak wyczarować pyszny sok  z marchewki i jabłka bez dodatku cukru i konserwantów. Jednak zanim przystąpiliśmy do pracy, Przedszkolaki zapoznały się z urządzeniem do robienia soku – sokowirówką, jego działaniem oraz utrwaliły podstawowe zasady higieny i bezpieczeństwa. Następnie dzieci z pomocą Rodziców wyciskały sok. Po skończonej pracy delektowały się jego smakiem.

Na koniec zrobiły zdrowy talerz z owocami.

 

Sprawozdanie z udziału  w  realizacji projektu edukacyjnego

 „ Kubusiowi przyjaciele natury”

 Grupy 3-latki i 5- latki w roku szkolnym 2022/2023

 

W roku szkolnym 2022/2023 grupy: 3-latki i  5- latki w Przedszkolu Nr 1 w Żywcu z Oddziałami Integracyjnymi brała udział w  realizacji projektu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury .                                                    

Był to ogólnopolski program edukacji ekologicznej, który wprowadzał dzieci w piękny świat natury oraz uczył ochrony przyrody. Organizatorem Programu była firma Tymbark i marka Kubuś.

Głównym zadaniem małych uczestników było przygotowanie projektów ekologicznych, np. organizowanie przyrodniczych wycieczek, kącików przyrody, konkursów plastycznych i wielu innych ekologicznych działań.

     Bohaterem  programu był Kubuś, który pokazał dzieciom piękno natury i uczył, jak ją chronić. Najmłodsi mogli przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznały rośliny i zwierzęta, uczyły się szacunku do przyrody i ekologicznych  zachowań.

Efekty ekologiczne i społeczne realizacji :
- podniesienie świadomości ekologicznej i promocja proekologicznych postaw wśród    dzieci i rodziców oraz zwiększanie ich
świadomości wobec współczesnych zagrożeń środowiska naturalnego;
- upowszechnianie związków między naturalnymi składnikami środowiska a człowiekiem i jego działalnością;
- podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i w zakresie indywidualnych nawyków w codziennym życiu;
- przestrzeganie zasad ładu i porządku w miejscach publicznych;
- podejmowanie racjonalnych działań służących poprawie stanu środowiska naturalnego i istniejącego potencjału przyrodniczego;
- upowszechnianie wiedzy na temat gospodarki odpadami komunalnymi, w tym właściwego postępowania z odpadami
niebezpiecznymi znajdującymi się w strumieniu odpadów bytowych człowieka;
- poszerzanie i rozpowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska poprzez zmniejszanie jego obciążenia ilością deponowanych
odpadów na wysypiskach;
- edukacja o sposobach zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów, ich odzysku, sposobach recyklingu i powtórnego
wykorzystania; wytworzenie nawyku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- integracja środowisk dzieci i pobudzenie aktywności społeczności lokalnej.

Założone cele zostały osiągnięte.
 

                                                                                                               Koordynator projektu:

                                                                                                               mgr Katarzyna Mrowiec

 

 

„Skąd się biorą produkty ekologiczne”

ogólnopolski program edukacyjny 2022-2023

 

https://www.przedszkole1nisko.pl/images/EKO-1.png

„Skąd się biorą produkty ekologiczne” to  ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest realizowany do końca czerwca 2023r.

Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat.
Dlatego też nasze przedszkole zdecydowało się na wzięcie udziału w tym przedsięwzięciu.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM:

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-latki i, „0” . Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów dzieci, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

W naszym Przedszkolu program będzie realizowany w grupie 5-latków i w grupie „0”  w miesiącu maj 2023r. Będzie on realizowany

CEL I GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.
Główne założenie programu:
* zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
* kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
* propagowanie zdrowego stylu życia,
*zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE:

https://www.gov.pl/web/gis/skad-sie-biora-produkty-ekologiczne

 

Sprawozdanie z udziału w realizacji programu edukacyjnego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”  w grupach dzieci 5- letnich i „0” w roku szkolnym 2022/2023

 

W roku szkolnym 2022/2023 grupy: 5- Latków i „0” dołączyły do Ogólnopolskiego Programu Edukacji Ekologicznej „Skąd się biorą produkty ekologiczne”.

Celem programu było zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Szczegółowe cele programu:

 • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane były poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, jak również opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli i lekcji pokazowej. Uczestnicy programu zrealizowali zajęcia edukacyjne, podczas których nauczyli się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.

Dzieci z grupy 5-latków i „0” z wielkim zaciekawieniem obejrzały film animowany, uczestniczyły w zajęciach i już wiedzą jakiego znaczka na produktach żywnościowych szukać, aby mieć pewność, że żywność jest zdrowa i ekologiczna. 

Założone cele zostały osiągnięte.
 

                                                                                                     koordynator projektu:

                                                                                                    mgr Katarzyna Mrowiec

 

KLUB ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA 2022/2023

W roku szkolnym 2022/23 nasze Przedszkole bierze udział  w kolejnej edycji Projektu pn: „Klub zdrowego przedszkolaka”, którego celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych. Działania w ramach projektu kierowane są do przedszkolaków i mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Projekt trwa od września 2022r. do 30 czerwca 2023r.

Grup realizujące projekt:

5-latki marzec 2023r.

5,6-latki maj 2023r.

6-latki marzec 2023r.

„0” grudzień 2022r.

 

Zajęcia dla dzieci prowadzone są przez nauczycieli przedszkolnych i poruszają następujące zagadnienia:

prawidłowe odżywianie – „Żywienie na wagę zdrowia”:

          

aktywność fizyczna - „ Żywienie na wagę zdrowia” :

                            

 

higiena rąk i profilaktyka chorób zakaźnych :

                

 

                                                                       

 

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego „Klub zdrowego przedszkolaka” w roku szkolnym 2022/23

W Przedszkolu Nr 1 w Żywcu z Oddziałami Integracyjnymi grupy starsze (5-latki, 5-6 latki, 6-latki, „0”),  brały udział w wojewódzkim projekcie edukacyjnym organizowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego "Klub zdrowego przedszkolaka". Projekt realizowany był  od września 2022r. do  czerwca 2023r, a jego głównym celem było wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych. Zajęcia uwzględniały 5 kroków związanych z różnymi zagadnieniami:

 1. Zdrowe żywienie
 2. Aktywność fizyczna
 3. Szkoła czystych rąk i walka z wirusami i bakteriami
 4. Brązowo, ale czy zdrowo
 5. Czyste powietrze wokół nas

ŻYWIENIE NA WAGĘ ZDROWIA

Dzieci  podczas zajęć zostały zapoznane z piramidą żywienia, dowiedziały się jakich produktów należy dostarczać organizmowi najwięcej, a których powinno się unikać. Następnie same układały kolejne piętra piramidy żywienia. Kolejnym tematem były walory odżywcze mleka i produktów mlecznych. Kolejnym tematem była woda jako źródło życia. Dzieci wiedzą, jak ważna jest woda w życiu człowieka, ale również zwierząt i roślin.

AKTYWNOŚC FIZYCZNA DZIECI

Dzieci wiedzą, że aby być zdrowym nie wystarczy tylko dbać o zdrową dietę. Należy również zadbać o naszą aktywność fizyczną, trzeba ćwiczyć i korzystać z ruchu jak najwięcej. Dlatego każdego dnia dzieci uczestniczą w ćwiczeniach porannych, zabawach ruchowych na świeżym powietrzu i spacerach. A kiedy w naszym przedszkolu organizowane są zawody sportowe, nie brakuje chętnych do udziału w nich.

 

SZKOŁA CZYSTYCH RĄK I WALKA Z WIRUSAMI I BAKTERIAMI

Dzieci podczas zajęć dowiedziały się, że przyczyną wielu chorób są wirusy i bakterie. Poznały drogi rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii poprzez: kichanie, brudne ręce, zabawę, dotykanie tych samych zabawek. Uczyły się prawidłowego mycia rąk po skończonej zabawie, po wyjściu  z toalety, po powrocie z podwórka i przed posiłkami.

W ramach projektu w Krajowym dniu Szczepień Ochronnych została przeprowadzona akcja informacyjno – edukacyjna dla dzieci na temat szczepień. Wykorzystana została bajka  o Niedźwiadku Szczepanie, która pomogła zrozumieć dzieciom jak ważne są szczepienia.

BRĄZOWO ALE CZY ZDROWO

W trosce o zdrowie przedszkolaki zostały zapoznane również  z tematem bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych. Dzieci dowiedziały się jakie skutki może mieć długotrwałe przebywanie na słońcu, poznały sposoby ochrony przed słońcem.  Dzieci wiedzą w jakich godzinach można przebywać na słońcu, wiedzą co trzeba zabrać ze sobą na plażę, aby bezpiecznie przebywać na słońcu.

UNIKANIE SZKODLIWEGO DYMU

Wykorzystując plakat dzieci zostały zapoznane z różnymi źródłami dymu. Przedszkolaki dowiedziały się, że dym jest szkodliwy dla zdrowia i dlatego nie należy przebywać  w zadymionym pomieszczeniu. Podczas pracy w grupach dzieci tworzyły plakaty dotyczące różnych rodzajów dymu.

Efekty osiągnięte podczas realizacji programu.

 • dzieci wiedzą jak wygląda „Piramida Zdrowego Żywienia”
 • znają walory odżywcze i zdrowotne owoców, warzyw oraz mleka,
 • pamiętają o codziennym piciu odpowiedniej ilości wody
 • codziennie wykonują ćwiczenia gimnastyczne
 • zdrowo się odżywiają
 • mają wyrobiony nawyk dbania o higienę rąk
 • prawidło myją ręce
 • wiedzą jak bezpiecznie korzystać z kąpieli słonecznych
 • rozróżniają różne rodzaje dymów, ich źródła oraz właściwości niekorzystne dla zdrowia.

                                                                                                            Koordynator projektu:

mgr Katarzyna Mrowiec

Rozpoczynamy Akcję Góra Grosza 2022!

Jak co roku nasze przedszkole przystępuje do akcji charytatywnej Góra Grosza.
W każdej sali znajduje się puszka, do której można wrzucać monety.

Celem akcji jest zbieranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza włsnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin. 

Zbiórka monet trwa:  Od 01.11.2022r. – 28.02.2023r

Projekty edukacyjne "Bezpieczna droga"  oraz "Obcy niebezpieczny" we współpracy z Policją.

5 października gościliśmy w naszym Przedszkolu panie Policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, które przeprowadziły dla dzieci spotkanie dotyczące zasad bezpieczeństwa   w ruchu drogowym pieszych oraz rowerzystów. Przedszkolaki poznały równiez zasady zachowania się w przypadku spotkania z obcą, nieznajoma osobą. 

Przedszkolaki utrwalały wiadomości na temat: podstawowych zasad ruchu pieszych; bezpiecznego przechodzenia na drugą stronę jezdni, w tym odpowiedniego korzystania       z przejścia dla pieszych oraz sygnalizacji świetlnej; numerów alarmowych, w tym numeru 112; pojazdów uprzywilejowanych; bezpiecznej podróży samochodem i na rowerze.

Podczas zajęć dzieci mogły również spotkać się z psem Sznupkiem, maskotką Policji Śląskiej i zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie. 

 

Ogólnopolska akcja "Święto Drzewa"

W naszym przedszkolu 10 października obchodzone było Święto Drzewa. Dzieci podczas zajęć miały możliwość zapoznania się z cennymi informacjami na temat drzew i ich znaczenia dla człowieka, jak i przyrody. Przedszkolaki poznały podstawowe gatunki drzew oraz budowę ich liści. Poznały zarówno drzewa liściaste, jak i iglaste. Podczas odbywających się zajęć, dzieci  z pomocą pań wykonały grupowy plakat drzewa. Do wykonania tego plakatu używały tylko naturalnych  surowców. Punktem najważniejszym podczas Święta Drzewa był spacer po pięknej okolicy wokół przedszkola, podczas którego dzieci wybrały sobie drzewo i nadały mu imię. Podczas spaceru dzieci z bardzo dużą ciekawością oglądały wybrane przez siebie drzewo. Dokonywały obserwacji czy dane drzewo ma jeszcze liście i jaki mają kolor te liście. Wybranym drzewem, dzieci będą się opiekować przez cały rok.