Projekty edukacyjne, kampanie społeczne, akcje charytatywne

 

                             

LEKCJA HIGIENY #"WIRUSOOCHRONA" Wojewódzka Akcja informacyjno-edukacyjna pt.# „Wirusoochrona”

Informujemy, iż odbyły się w naszym przedszkolu

#LEKCJE HIGIENY pt. #„Wirusoochrona”

brały w nich udział wszystkie grupy przedszkolne.
Celem lekcji (zajęć) było zwrócenie uwagi na rolę higieny w profilaktyce chorób zakaźnych oraz podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych czynności higienicznych związanych
z zabezpieczeniem przed zarażeniem, postępowaniem w przypadku zachorowania, jak również zmniejszeniem ryzyka powikłań.

Akcja powstała ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę).

 

Relacje z przeprowadzonych lekcji w postaci dokumentacji fotograficznej można zobaczyć
w zakładce galeria.

Inicjatorem w/w akcji jest Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach.

 

 

                              „Czyste powietrze wokół nas”                                          

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

 

 

https://www.przedszkole1nisko.pl/images/czyste-powietrze.jpg  

W roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkole ponownie przystąpiło do  programu  ,,Czyste powietrze wokół nas",   który jest jednym z narzędzi służących do realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia oraz rozwoju dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy.       

Akcję zorganizował Państwowy Inspektorat Sanitarny.                       

 Program jest realizowany we wszystkich grupach naszego przedszkola.

Cele programu: 

-   uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata

-   zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego

-   wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu papierosowego

-  zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów

-  zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

 

Udział w  realizacji projektu edukacyjnego

 „ Kubusiowi przyjaciele natury”

 3-latki, 5-latki

https://www.przedszkole1nisko.pl/images/kubusiowi-przyjaciele-natury.jpg

W roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkole ponownie bierze udział w  realizacji projektu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury . Jest to ogólnopolski program edukacji ekologicznej, który wprowadza dzieci w piękny świat natury oraz uczy ochrony przyrody. Organizatorem Programu jest firma Tymbark i marka Kubuś.

     Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie projektów ekologicznych, np. organizowanie przyrodniczych wycieczek, kącików przyrody, konkursów plastycznych i wielu innych ekologicznych działań.

     Bohaterem  programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku do przyrody i ekologicznych  zachowań.

„Skąd się biorą produkty ekologiczne”

https://www.przedszkole1nisko.pl/images/EKO-1.png

W roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkole ponownie przystąpiło do  programu   „Skąd się biorą produkty ekologiczne” jest  to, ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Dlatego też nasze przedszkole zdecydowało się na wzięcie udziału w tym przedsięwzięciu.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM:

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-latki i, „0” . Program jest skierowany także do rodziców  i opiekunów dzieci, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

CEL I GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.
Główne założenie programu:
* zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
* kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
* propagowanie zdrowego stylu życia,
*zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

KLUB ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

W ramach wojewódzkiego projektu pn. „Klub zdrowego przedszkolaka” dzieci z naszej placówki postanowiły wziąć udział w promowaniu zdrowego trybu życia.

Głównym celem projektu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez aktywność fizyczną i wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych.

Działania kierowane są do przedszkolaków i mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci
z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Zajęcia dla dzieci prowadzone są przez nauczycieli przedszkolnych i poruszają następujące zagadnienia:

prawidłowe odżywianie – „Żywienie na wagę zdrowia”:

          

aktywność fizyczna - „ Żywienie na wagę zdrowia” :

                            

 

higiena rąk i profilaktyka chorób zakaźnych :

                

 

                                                                       

 

Rozpoczynamy Akcję Góra Grosza 2022!

Jak co roku nasze przedszkole przystępuje do akcji charytatywnej Góra Grosza.
W każdej sali znajduje się puszka, do której można wrzucać monety.

Celem akcji jest zbieranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza włsnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin. 

Zbiórka monet trwa:  Od 01.11.2022r. – 28.02.2023r

Projekt edukacyjny "Bezpieczna droga" we współpracy z Policją.

5 października gościliśmy w naszym Przedszkolu panie Policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, które przeprowadziły dla dzieci spotkanie dotyczące zasad bezpieczeństwa   w ruchu drogowym pieszych oraz rowerzystów.

Przedszkolaki utrwalały wiadomości na temat: podstawowych zasad ruchu pieszych; bezpiecznego przechodzenia na drugą stronę jezdni, w tym odpowiedniego korzystania       z przejścia dla pieszych oraz sygnalizacji świetlnej; numerów alarmowych, w tym numeru 112; pojazdów uprzywilejowanych; bezpiecznej podróży samochodem i na rowerze.

Podczas zajęć dzieci mogły również spotkać się z psem Sznupkiem, maskotką Policji Śląskiej i zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie. 

 

Ogólnopolska akcja "Święto Drzewa"

W naszym przedszkolu 10 października obchodzone było Święto Drzewa. Dzieci podczas zajęć miały możliwość zapoznania się z cennymi informacjami na temat drzew i ich znaczenia dla człowieka, jak i przyrody. Przedszkolaki poznały podstawowe gatunki drzew oraz budowę ich liści. Poznały zarówno drzewa liściaste, jak i iglaste. Podczas odbywających się zajęć, dzieci  z pomocą pań wykonały grupowy plakat drzewa. Do wykonania tego plakatu używały tylko naturalnych  surowców. Punktem najważniejszym podczas Święta Drzewa był spacer po pięknej okolicy wokół przedszkola, podczas którego dzieci wybrały sobie drzewo i nadały mu imię. Podczas spaceru dzieci z bardzo dużą ciekawością oglądały wybrane przez siebie drzewo. Dokonywały obserwacji czy dane drzewo ma jeszcze liście i jaki mają kolor te liście. Wybranym drzewem, dzieci będą się opiekować przez cały rok.