NASZE MOTTO:
Kochamy nasze dzieci takimi, jakie są i nie szczędzimy wysiłku,

aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju

na miarę jego indywidualnych możliwości

 

 

O NAS

 

Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Żywcu zapewnia profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci w wieku od 3 do 8 lat, w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa. Obecnie mamy ponad 150 wychowanków, którzy są podzieleni według kryterium wiekowego.

Organem prowadzącym jest Miasto Żywiec. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach – delegatura w Bielsku – Białej. Dyrektorem jest mgr Gabriela Urbańska.


Nasze przedszkole jest placówką integracyjną, tzn. przeznaczone jest dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Naszymi wychowankami mogą być dzieci z różnymi problemami rozwojowymi:

  • w zakresie percepcji, motoryki, mowy,
  • z mikrodeficytami rozwojowymi, które mogą objawiać się specyficznymi trudnościami w początkowym etapie nauki szkolnej,
  • z niepełnosprawnością ruchową,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym (np. przy zespole Downa, FAS),
  • dzieci niedosłyszące lub niedowidzące, dzieci z autyzmem.

W roku szkolnym 2017/ 2018 przedszkole zmieniło swoją siedzibę. Mieści się w nowym, pięknym, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku. Placówka posiada duże, przestronne sale do zajęć dydaktycznych, salę audiowizualną, salę doświadczania świata, wyposażone w nowoczesny sprzęt gabinety do prowadzenia terapii specjalistycznych:

  • gabinet do terapii metodą Tomatis'a
  • gabinet Integracji Sensorycznej
  • gabinet terapii EEG Biofeedback
  • gabinet profilaktyki dysleksji
  • gabinet psychologa

Przedszkole posiada windę, zapewniając komfortowy dostęp do wszystkich pomieszczeń dzieciom z niepełnosprawnością ruchową.

Praca dydaktyczno – wychowawcza w naszym przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Realizowane w przedszkolu zajęcia prowadzone są poprzez zabawę, która jest podstawową formą aktywności dzieci.      

Prowadzimy działania z zakresu edukacji prozdrowotnej i ekologicznej. Proponujemy dzieciom udział w: koncertach muzycznych, teatrzykach, imprezach okolicznościowych, wycieczkach pieszych i autokarowych oraz w licznych konkursach i przeglądach twórczości dziecięcej.

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalistów w zakresie terapii psychologicznej, logopedycznej, specjalistów w zakresie pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki oraz pedagogiki terapeutycznej. Tworzą oni ciepłą i przyjazną atmosferę, budują interesujące sytuacje dydaktyczne i wychowawcze. W swojej pracy wdrażają aktywnie nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Biorą aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych. Organizują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziome.

Integracja w naszym przedszkolu, to nie tylko przebywanie obok siebie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, to przede wszystkim bycie razem, wspólna zabawa, nauka, współuczestniczenie we wszystkim co ma miejsce w grupie na zasadzie równorzędnego partnera. W grupie nie ma słabych i mocnych, lepszych i gorszych, każde dziecko jest akceptowane takie, jakie jest. Już małe dzieci zaczynają dostrzegać fakt, że każdy w różny sposób i w różnych sytuacjach potrzebuje pomocy drugiej osoby, a także, że sam może tej pomocy udzielić innym.


Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 17. W roku szkolnym 2023/2024 placówka posiada siedem oddziałów integracyjnych. Do grup integracyjnych zapisanych jest maksymalnie 20-stu przedszkolaków, w tym 2 – 5 niepełnosprawnych. Aby zapewnić naszym podopiecznym w pełni profesjonalną edukację, opiekę i wychowanie w każdej grupie, do której uczęszczają dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi równocześnie pracuje dwóch nauczycieli -prowadzący i wspomagający.

 

 

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 W ŻYWCU

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 W ŻYWCU.pdf

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZNY_SWIAT_PRZEDSZKOLAKA.pdf

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA_PRACY_PRZEDSZKOLA_2022__2026.doc

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

(PODSTWA PROGRAMOWA)

D20170356.pdf