Rekrutacja 2022/2023

 

REKRUTACJA 2022/2023

Szanowni Rodzice

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane będą w terminie od  01 marca 2022 r. do 15 marca 2022 r. . 

      

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żywca z dnia 25 stycznia 2022r.

Zarzadzenie Burmistrza Miasta Żywca.pdf 

(załacznik) Harmonogram_rekrutacji.pdf

Kryteria rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez  miasto Żywiec

Kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli.pdf

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 1 w Żywcu z Oddziałami Integracyjnymi na rok szkolny 2022/2023

Regulamin_rekrutacji_dzieci_2022_2023.pdf

 

Załączniki od 1 do 10:

Zal.nr_1_Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_kandydata.pdf

Zal.nr_2_Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_kandydata.pdf

Zal.nr_3_Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola.pdf

Zal.nr_4_Deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego.pdf

Zal.nr_5_Oswiadczenie_o_objeciu_rodziny_nadzorem_kuratorskim_lub_wsparciem_asystenta.pdf

Zal.nr_6_Oswiadczenie_o_kontynuowaniu_pobytu__rodzenstwa_dziecka_kandydata.pdf

Zal.nr_7_Oswiadczenie_o_woli_zapisania_rodzenstwa_ubiegajacego_sie_jednoczesnie_po_raz_pierwszy.pdf

Zal.nr_8_Oswiadczenie_o_zatrudnieniu_nauce.pdf

Zal.nr_9_Deklaracja_potwierdzenia_woli_zapisania_dziecka.pdf

Zal.nr_10_Wniosek_o_sporzadzenie_uzasadnienia_odmowy_przyjecia_dziecka_do_przedszkola.pdf