Rekrutacja 2018/2019

 

Szanowni Rodzice

W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 określa:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe;

  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ;

  4. Uchwała nr XXV/259/2017 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 marca 2017 r.;

  5. Zarządzenie nr BOB.0050.9.2018.MZSiP Burmistrza Miasta Żywca z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów związanych z rekrutacją na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli  dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz inne dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów określonych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym będzie możliwy do pobrania od dnia 01 marca 2018 r. drogą elektroniczną ze strony www.przedszkole1zywiecedupage.org, lub bezpośrednio w przedszkolu.

Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w przedszkolu w okresie od  01.03.2018 r. do 30.03.2018 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie nr BOB.0050.9.2018.MZSiP Burmistrza Miasta Żywca z dnia 29 stycznia 2018 r.

Zarzadzenie_nr_BOB.0050.9.2018.MZSiP__Burmistrza_Miasta_Zywca_z_dnia__29_stycznia_2018_r..docx

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym

harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-na-rok-szkol-2018_2019.pdf

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez  miasto Żywiec

kryteria-rekrutacji_2018_2019.docx

 

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 1 w Żywcu z Oddziałami Integracyjnymi na rok szkolny 2018/2019

Regulamin_rekrutacji_dzieci_do__Przedszkola_nr_1_w_Zywcu.pdf.docx

 

Załączniki od 1 do 10:

zal._nr_1_Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_dziecka.pdf

zal._nr_2_Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka.pdf

Zal._nr_3__WNIOSEK_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola_-_nowe.pdf

zal._nr_4_-Deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego.pdf

zal._nr_5_OSWIADCZENIE_o_objeciu_rodziny_nadzorem_kuratorskim_lub_wsparciem_asystenta.pdf

zal._nr_6_Oswiadczenie_o_kontynuowaniu_pobytu__rodzenstwa_dzieckakandydata.pdf

Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_woli_zapisania_rodzenstwa_ubiegajacego_sie_jednoczesnie_po_raz_pie(1).pdf

Zalacznik_nr_8_Oswiadczenie_o_zatrudnieniu_nauce(1).pdf

zal._nr_9_Deklaracja_potwierdzenia_woli_zapisania_dziecka(1).pdf

zal._nr_10_Wniosek_o_sporzadzenie_uzasadnienia(1).pdf