Rekrutacja 2021/2022

Szanowni Rodzice

W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz inne dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów określonych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym jest możliwy do pobrania  drogą elektroniczną ze strony www.przedszkole1zywiecedupage.org, lub bezpośrednio w sekretariacie przedszkola.

Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć osobiście w sekretariacie przedszkola w okresie od 01.03.2021 r. do 15.03.2021 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym

Harmonogram_czynnosci_w_postepowaniu_rekrutacyjnym_oraz_uzupelniajacym.pdf

Kryteria rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez  miasto Żywiec

Kryteria_rekrutacji_do_publicznych_przedszkoli.pdf

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 1 w Żywcu z Oddziałami Integracyjnymi na rok szkolny 2021/2022

Regulamin_rekrutacji_dzieci_2021_2022.pdf

 

Załączniki od 1 do 10:

Zal._nr_1_Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_kandydata

Zal._nr_2_Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_kandydata

Zal._nr_3_Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola

Zal._nr_4_Deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego

Zal._nr_5_Oswiadczenie_o_objeciu_rodziny_nadzorem_kuratorskim_lub_wsparciem_asystenta

Zal._nr_6_Oswiadczenie_o_kontynuowaniu_pobytu__rodzenstwa_dziecka_kandydata

Zal._nr_7_Oswiadczenie_o_woli_zapisania_rodzenstwa_ubiegajacego_sie_jednoczesnie_po_raz_pierwszy

Zal._nr_8_Oswiadczenie_o_zatrudnieniu_nauce

Zal._nr_9_Deklaracja_potwierdzenia_woli_zapisania_dziecka

Zal._nr_10_Wniosek_o_sporzadzenie_uzasadnienia_odmowy_przyjecia_dziecka_do_przedszkola