Szanowni rodzice

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym ramowy rozkład dnia uwzględnia:

  • czas aktywności dzieci z podziałem na grupy wiekowe,
  • warunki i sposoby realizacji podstawy programowej,
  • zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki,
  • potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci,
  • rodzaj niepełnosprawności dzieci,
  • oczekiwania rodziców.

Podział na grupy wiekowe podyktowany jest różnymi potrzebami przedszkolaków w różnym wieku, zróżnicowanym poziomem ich rozwoju, potencjałem i zainteresowaniami.

Na  podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają szczegółowy rozkład dnia dla danego oddziału, biorąc pod uwagę potrzeby i preferencje przypisanych doń dzieci. Szczegółowy rozkład dnia przedstawia rytmiczność stałych czynności i działań przeprowadzanych z dziećmi ma na uwadze zasady higieny pracy oraz możliwości psychofizyczne dzieci w określonej grupie wiekowej.

 

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu nr 1 w Żywcu z Oddziałami Integracyjnymi

 – grupa dzieci młodszych (w wieku 3 i 4 lat)

 

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 6.00 – 17.00

Część I – poranna

6.00–8.00  Schodzenie się dzieci. Czynności higieniczne – mycie rąk po przyjściu do grupy przedszkolnej z uwagi na działania przeciw epidemiologiczne. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Zajęcia indywidualne lub w grupach w ramach rewalidacji oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z zaleceniami zawartymi w Orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym z  dzieckiem wymagającym wsparcia. Poranne zabawy ruchowe.

8.00–8.30 Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Zabawy rytmiczne. Zajęcia indywidualne lub w grupach w ramach rewalidacji oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z zaleceniami zawartymi w Orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

8.30–9.00  Śniadanie – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z toalety.

Część II – główna

9.00 – 9.15   Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej.

9.15 – 9.50   Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci zgodnie z tematyką. Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Zajęcia indywidualne lub w grupach w ramach rewalidacji oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z zaleceniami zawartymi w Orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

9.50–10.30 Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Drugie śniadanie. Zajęcia indywidualne lub w grupach w ramach rewalidacji oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z zaleceniami zawartymi w Orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

10.30–11.30   Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zajęcia indywidualne lub w grupach w ramach rewalidacji oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z zaleceniami zawartymi w Orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

11.30 – 12.00 Zajęcia indywidualne lub w grupach w ramach rewalidacji oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z zaleceniami zawartymi w Orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.

12.00 – 12.30 Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

Część III – poobiednia

12.30 – 14.15 Zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do relaksu. Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie. Zajęcia indywidualne lub w grupach w ramach rewalidacji oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z zaleceniami zawartymi w Orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

14.15 –14.30 Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe. Podwieczorek – kultura spożywania posiłków. Zajęcia indywidualne lub w grupach w ramach rewalidacji oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z zaleceniami zawartymi w Orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

14.30 –17.00 Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, pobyt na świeżym powietrzu. Zajęcia indywidualne lub w grupach w ramach rewalidacji oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z zaleceniami zawartymi w Orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym z dzieckiem wymagającym wsparcia.  Rozchodzenie się dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu nr1 w Żywcu z Oddziałami Integracyjnymi

 – grupa dzieci starszych (w wieku 5 i 6 lat)

 

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 6.00 – 17.00

Część I – poranna

6.00–8.00 Schodzenie się dzieci. Czynności higieniczne – mycie rąk po przyjściu do grupy przedszkolnej z uwagi na działania przeciw epidemiologiczne. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Zajęcia indywidualne lub w grupach w ramach rewalidacji oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z zaleceniami zawartymi w Orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym z dzieckiem wymagającym wsparcia. Poranne zabawy ruchowe.

8.00–8.30 Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Zabawy rytmiczne. Zajęcia indywidualne lub w grupach w ramach rewalidacji oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z zaleceniami zawartymi w Orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

8.30–9.00   Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów.

Część II – główna

           9.00 – 9.30     Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego.

9.30 – 10.00 Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci zgodnie z tematyką.  Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Religia. Zajęcia indywidualne lub w grupach w ramach rewalidacji oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z zaleceniami zawartymi w Orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

10.00 – 10.45  Zabawa dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela. Czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Drugie śniadanie. Zajęcia indywidualne lub w grupach w ramach rewalidacji oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z zaleceniami zawartymi w Orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

10.45–11.30 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. Zabawy rytmiczne. Zajęcia indywidualne lub w grupach w ramach rewalidacji oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z zaleceniami zawartymi w Orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

11.30 – 12.00 Zajęcia indywidualne lub w grupach w ramach rewalidacji oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z zaleceniami zawartymi w Orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu.

12.00 – 12.30 Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.30 – 13.30  Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie. Zajęcia indywidualne lub w grupach w ramach rewalidacji oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z zaleceniami zawartymi w Orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

Część III – poobiednia

13.30 – 14.00 Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zajęcia indywidualne lub w grupach w ramach rewalidacji oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z zaleceniami zawartymi w Orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym z dzieckiem wymagającym wsparcia.  

14.00–14.30 Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe. Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.  Zajęcia indywidualne lub w grupach w ramach rewalidacji oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z zaleceniami zawartymi w Orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

14.30 – 17.00  Zabawy samodzielne dzieci. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, pobyt na świeżym powietrzu. Zajęcia indywidualne lub w grupach w ramach rewalidacji oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z zaleceniami zawartymi w Orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym z dzieckiem wymagającym wsparcia.  Rozchodzenie się dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu nr1 w Żywcu z Oddziałami Integracyjnymi

 – grupa dzieci 5,6 - letnich przy SP 9 w Żywcu 

 

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 7.00 – 16.00

 

Część I – poranna

7.00–8.00

Schodzenie się dzieci. Czynności higieniczne – mycie rąk po przyjściu do grupy przedszkolnej z uwagi na działania przeciw epidemiologiczne. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

8.00–8.30

Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Zabawy rytmiczne.

8.30–9.00

Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów.

 

Część II – główna

9.00–10.15

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.Religia.

10.15–10.45

Zabawa dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela, rewalidacja indywidualna. Czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

10.45–11.30

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. Zabawy rytmiczne.

11.30 – 12.30

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu. Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.30 – 13.30

Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.

 

Część III – poobiednia

13.30 – 14.00

Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo-‑stymulującym oraz praca z dzieckiem  zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych.

14.00 – 14.30

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe. Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

 

14.30 – 16.00

Zabawy samodzielne dzieci. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.